adwokat, radca prawny

adwokat Słupsk na sprzedaż GSM 692851633


"Specjalizujemy się w reprezentacji klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych oraz z zakresu prawa pracy i prawa budowlanego.” SPECJALIZACJE: SPRAWY CYWILNE Znaczącą część praktyki Kancelarii zajmuje świadczenie pomocy prawnej w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. SPRAWY GOSPODARCZE Kancelaria świadczy stałą i kompleksową obsługę przedsiębiorców oraz spółek handlowych. SPRAWY PRACOWNICZE Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, od momentu zatrudniania pracownika do rozwiązywania z nim umowy o pracę. SPRAWY KARNE Kancelaria udziela Klientom pomocy prawnej w zakresie postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia na każdym jego etapie. SPRAWY RODZINNE I OPIEKUŃCZE Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego. SPRAWY BUDOWLANE Z powodzeniem pomagamy Klientom w realizacji inwestycji budowlanej na każdym jej etapie, od analizy stanu prawnego nieruchomości i nabycia praw do niej poprzez pomoc prawną w trakcie prowadzenia prac budowlanych, po oddanie budynku do użytkowania.

prawnik Słupsk radca prawny Sławno

. mecenas bywa personą, jaka pozyskałą dokładne nauczanie czyli powoli się kształciła, a potem rozwinęła swoje kwalifikacje na skutek specjalistycznej roboty i systemowi brania udziału i od razu pomaga w trudnościach z prawem. Porady prawne udzielane przez takich wyuczonych mecenasów (polecamy radca prawny) stają się niesłychaną ratunkiem, podczas gdy konsekwencja spotkanych problemów, innymi słowy ludzkie powikłania z prawem, zdają się być poza wyborem pospolitego zjadacza chleba. Akuratnie spreparowani specjaliści umieją posługiwać nadto koło odmiennych ambarasach i pośród unikalnych zagadnień jest spełnienie z przyczyny specjalisty ścisłej interpretacji i ścisłego zanalizowania aktualnych przepisów i nowoczesnego prawa i podejścia tych norm prawnych zastosowania. Gdy dojdzie do rozprawy na temat np. spadku, a rozszczepienie masy spadkowej poniechanego z powodu zmarłego nastręcza wątpliwości to jednakowo wsparcie adwokata pokazuje się nader drobiazgowa w rozsupłaniu zaistniałych kłótni. odszkodowania: odszkodowania z tytułu szkód medycznych odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych poprzez zabiegi kosmetyczne oraz estetyczne odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych wskutek wypadków samochodowych odszkodowania za zajęcie nieruchomości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości nieruchomości: audyty prawne nieruchomości regulacja stanów prawnych nieruchomości; sprawy o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, podziały majątku; sprawy związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i samorządowych; doradztwo na rzecz wspólnot mieszkaniowych podziały, połączenia wspólnot mieszkaniowych windykacja należności wspólnot mieszkaniowych doradztwo w zakresie prawa mieszkaniowego gospodarka lokalowa w gminach windykacja należności od najemców doradztwo przy zawieraniu umów deweloperskich prawo rodzinne: sprawy o rozwód i separację sprawy o alimenty sprawy o ustalenie kontaktów między rodzicami i dziećmi sprawy o ubezwłasnowolnienie sprawy opiekuńcze sprawy o ustalenie ojcostwa; o zaprzeczenie ojcostwa sprawy o podział majątku między małżonkami umowy o rozdzielność majątkową sprawy spadkowe sprawy o zapłatę zachowku Dzięki współpracy z doświadczonym partnerem, adwokat Sławno oraz adwokat Słupsk oraz zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług. prawo spadkowe Słupsk, podział majątku Słupsk, adwokat Słupsk
adwokat, radca